Firma powstała w roku 2007. Działalność wykonywana jest na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej. Od początku istnienia przedsiębiorstwa głównym przedmiotem działalności firmy było budownictwo drogowe. Właścicielem firmy jest Michał Seńków, który od podstaw tworzył struktury pracownicze, kadrowe, organizacyjno- techniczne a także zaplecze finansowe. Siedzibą firmy jest miasto Bytom, leżące w południowo-zachodniej Polsce, w województwie śląskim, na północnym krańcu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.

Terenem działania firmy jest obszar całego województwa Śląskiego. Firma Posiada fachową kadrę kierowniczą, inżynieryjno-techniczną, wykonawczą i administracyjną, oraz rozbudowaną bazę sprzętową i transportową. Podczas wykonywania działalności gospodarczej firma kładzie szczególny nacisk na zachowanie najwyższej jakości wykonywanych prac oraz terminowość ich realizacji. Przedsiębiorstwo wykonuje kompleksowo inwestycje, poczynając od przygotowania dokumentacji projektowej, poprzez realizację robót aż po dopełnienie niezbędnych formalności związanych z zakończeniem procesu budowlanego.

Kompleksowa realizacja inwestycji

  • przygotowania dokumentacji projektowej
  • realizacja robót
  • dopełnienie niezbędnych formalności związanych z zakończeniem procesu budowlanego

Kompleksowo projektujemy i budujemy obiekty spełniające najwyższe standardy w budownictwie inżynieryjnym – branża drogowa.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w branży drogowej, kanalizacji deszczowej oraz w budownictwie kubaturowym. Doświadczona kadra techniczna składająca się z wykwalifikowanych kierowników budowy, inżynierów budowlanych, wspierana przez menadżerów projektu i pracowników niższego szczebla wspierających prawidłowy proces dostaw daje naszym Klientom pełne wsparcie w procesie inwestycyjnym. Wykorzystujemy nowoczesne rozwiązania techniczne które optymalizują proces budowlany dla inwestora.

Wieloletnie doświadczenia na rynku budowlanym w projektach o różnej wielkości, zakresie i stopniu skomplikowania pozwalają nam zaoferować Klientom realizację inwestycji budowlanych w szerokim zakresie. Oferujemy budowę dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich, a także: centrów przesiadkowych, oraz innych hal i budynków o różnorodnym przeznaczeniu.

To my zaplanujemy przebieg prac i zajmujemy się ich monitoringiem. Posiadamy umiejętności wymagane do skrupulatnego i terminowego wykonywania zadań. Zawsze pomagamy znaleźć optymalne rozwiązania.

Projektowanie

  • dokumentacja
  • mapy geodezyjne

Współpracujemy z szeroko wykwalifikowanymi i znanymi na rynku budowlanym biurami projektowymi oraz architektami.

Kooperujemy także z przedsiębiorstwami geodezyjnymi, dlatego też proces przygotowania i zatwierdzenia kompleksowej dokumentacji pod potrzeby klienta realizujemy szybko i sprawnie.

Realizacja robót

  • zabezpieczenie terenu budowy
  • budowa drogi
  • oznakowanie

Oprócz dużych kompleksowych inwestycji realizowanych na zamówienie głównych inwestorów, przyjmujemy do realizacji zlecenia na wykonanie innych prac remontowo – budowlanych związanych z rynkiem branży drogowej – przykładowo ułożenie nawierzchni z kostki betonowej i granitowej, wykonanie drogi dojazdowej, placów parkingowych etc. Przyjmujemy także zlecenia od innych wykonawców.

Nadzór/odbiór

  • weryfikacja dokumentacji
  • analiza techniczna

Dysponujemy wysoce wykwalifikowaną kadrą specjalistów o szerokich specjalnościach w branży budowlanej, takich jak: kierowników budowy o specjalnościach: drogowej, mostowej, konstrukcji budowlanej, instalacyjnej, sanitarnej. Pozwala to na rzetelną i kompleksową, zgodnie ze sztuka budowlaną, realizację budów.


Zadzwoń 796-288-588 Napisz sekretariat@maxms.pl

Realizacjezobacz więcej »