Ładowanie

Kruszywa dolomitowe

Realizacja inwestycji w sektorze budownictwa drogowego  związana jest z koniecznością pozyskiwania materiałów budowlanych w tym w przeważającej większości kruszyw drogowych stanowiących warstwy podbudowy przy konstrukcji dróg. Obecnie odnotowuje się ciągły wzrost zapotrzebowania na kruszywa naturalne oraz spadek ich możliwości produkcyjnych. Powyższe zjawisko spowodowane jest dużym nagromadzeniem inwestycji drogowych zarówno w ujęciu lokalnym jaki globalnym w perspektywie kraju. Opisane zjawisko rynkowe stanowiło podstawę dla podjęcia działań zmierzających do uniezależnienia wpływu wskazanych czynników na działalność przedsiębiorstwa. W roku 2018 firma nabyła nieruchomość gruntową stanowiącą wtórne złoże  dolomitowe Dysponujemy materiałem o właściwościach odpowiadających normom dopuszczalnego zastosowania kruszywa do wykonywania warstw ulepszonego podłoża i podbudowy pomocniczej dla KR1-KR7 oraz podbudowy zasadniczej wg „Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych”, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (z 2014 r). Co najistotniejsze produkowany materiał poddawany jest procesowi czyszczenia (technologia mokra), w konsekwencji czego otrzymujemy mieszanki kruszyw wolne od wszelkich zanieczyszczeń organicznych.

W swojej ofercie posiadamy kruszywo dolomitowe o następujących frakcjach:

0-2 (piasek płukany); 2-8 (grys dolomitowy); 8-16 (grys dolomitowy); 31,50-63; (kruszywo dolomitowe); 63-120 (kamień dolomitowy)

Zapraszamy do współpracy.