Ładowanie

Maximus

REMONTY I BUDOWA DRÓG

Firma powstała w roku 2007. Działalność wykonywana jest na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i  Informacja o Działalności Gospodarczej.  Od początku istnienia przedsiębiorstwa głównym przedmiotem działalności firmy było budownictwo drogowe. Właścicielem firmy jest Michał Seńków, który od podstaw tworzył struktury pracownicze, kadrowe, organizacyjno- techniczne a także zaplecze finansowe. Siedzibą firmy jest miasto Tarnowskie Góry, leżące w południowo-zachodniej Polsce, w województwie śląskim, na północnym krańcu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Terenem działania firmy jest obszar całego województwa Śląskiego. Firma Posiada fachową kadrę kierowniczą, inżynieryjno-techniczną, wykonawczą i administracyjną, oraz rozbudowaną bazę sprzętową i transportową. Podczas wykonywania działalności gospodarczej firma kładzie szczególny nacisk na zachowanie najwyższej jakości wykonywanych prac oraz terminowość ich realizacji. Przedsiębiorstwo wykonuje kompleksowo inwestycje, poczynając od przygotowania dokumentacji projektowej, poprzez realizację robót aż po dopełnienie niezbędnych formalności związanych z zakończeniem procesu budowlanego.