Drogomax Sp. z o. o. z siedzibą w Bytomiu jest spółką prawa handlowego wykonującą działalność gospodarczą począwszy od roku 2015. Firma świadczy usługi budowlane głównie w zakresie budownictwa drogowego oraz infrastruktury towarzyszącej (Roboty bitumiczne, brukarskie, roboty ziemne, rozbiórkowe, roboty elektryczne, teletechniczne, sygnalizacji drogowej sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągi, przebudowy sieci gazociągów, zabezpieczenie dróg jak również docelowe i tymczasowe oznakowania, zagospodarowania terenów) jak również budowa centrów przesiadkowych, budowy torowisk tramwajowych, przejść podziemnych. Firma realizuje również inwestycje w formule „Projektuj i buduj”.

Zakres świadczonych usług ukierunkowany jest głównie na podmioty sektora publicznego jak również dla Klienta indywidualnego. Spółka wykonując działalność gospodarczą jako priorytet stawia zachowanie najwyższej jakości wykonywanych prac, terminowość, zadowolenie Klienta a przede wszystkim bezpieczeństwo pracowników na budowie.

Celem Przedsiębiorstwa jest świadczenie usług na najwyższym poziomie zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa. Spółka posiada fachową kadrę kierowniczą, biurową, inżynieryjno – techniczną oraz wykonawczą.

W związku z regularnym udziałem w przetargach publicznych na terenie Śląska jak i sąsiadujących województw oraz biorąc pod uwagę realizację wielu inwestycji spółka klasyfikuje się jako jedno z najbardziej liczących się przedsiębiorstw na rynku lokalnym. Spółka realizuje w ujęciu rocznym ok 20-30 projektów o różnej wielkości.

Firma współpracuje z Wydziałem Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej z siedzibą w Gliwicach. Celem podjętych działań jest próba opracowania rozwiązań umożliwiających zastosowanie alternatywnych materiałów budowlanych w budownictwie drogowym.

Spółka w roku 2018 zawarła umowę ramową z Politechniką Śląską (Wydziałem Budownictwa) dotyczącą realizacji wspólnych projektów badawczych. Spółka, w ramach dofinansowania ze środków Unii Europejskiej nr WNO- RPSL.03.02.00-24-0386/20 wdrożyła nowe produkty oraz usługi.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących opisanych powyżej usług oraz produktów zachęcamy do kontaktu.

Zadzwoń 796-288-588 Napisz sekretariat@maxms.pl

Budowa Remont Przebudowa