Grupa MAX MS od 2007 roku skutecznie i dynamicznie rozwija swoją działalność w obszarach: produkcyjnym, handlowym oraz wykonawczym. Domeną przedsiębiorstwa jest sektor publiczny w zakresie branż: drogowej, kubaturowym oraz instalacji zewnętrznych. MAX MS to generalny wykonawca realizujący unwestycje na terenie województwa śląskiego, producent kruszywa budowlanego, inwestor deweloperski, oraz współautor badań naukowych.

Odrębnym przedmiotem działalności MAX MS są: handel pojazdami, wynajem ciężkiego sprzętu budowlanego, samochodów samowyładowczych oraz produkcja odzieży sportowej. W ramach poszczególnych podmiotów realizowane są również projekty badawczo – rozwojowe z wykorzystaniem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Aby utrzymać zaufanie i uznanie klientów, najwyższą wagę przywiązujemy do wysokiej jakości świadczonych usług.

Nasz biznes opiera się na kilku fundamentach: prawidłowym i kreatywnym zarządzaniu, bezbłędnej i stabilnej strukturze personalnej, hight quality w każdym zakresie i ja każdym szczeblu, nieustannym progresie w oparciu o dywersyfikacje działalności.

Na czele Grupy MAX MS stoi Drogomax sp. z o. o. z siedzibą w Bytomiu. Założycielem oraz pomysłodawcą grupy jest Michał Tadeusz Seńków.

Terenem działania naszych podmiotów w zakresie produkcyjnym i wykonawczym jest obszar całego województwa Śląskiego, a w zakresie handlowym cały świat. Posiadamy fachową kadrę kierowniczą, inżynieryjno-techniczną, wykonawczą i administracyjną, oraz rozbudowaną bazę sprzętową i transportową.

Grupę MAX MS przede wszystkim działa w relacjach 2B2 (business to business) na poziomie wertykalnym a także horyzontalnym. Stawiamy na kapitał ludzki stanowiący podstawę dla realizacji założonych celów.

« Grupa MaxMS